Toepassingsgebieden

De vraag naar 3D-laserscanning en scan-to-BIM workflows is enorm aan het toenemen en deze noodzaak ontstaat ook door innoverende evoluties zoals BIM in de bouwsector, circulair (her)bouwen, facility management toepassingen, digitalisering bestaand patromonium,...

De lijst is niet-limitatief en de mogelijkheden zijn legio.

Renovatie

In functie van een renovatie kan er een noodzaak zijn aan het optimaliseren van oude, gedateerde 2D-plannen. 

 

Na een laserscan opmeting en het opmaken van een 3D-model kunnen we een as-built situatie nauwkeurig weergeven in een nieuwe set 2D-plannen.

Circulair Renoveren

Evoluties zoals circulair renoveren of (her)bouw zullen in de toekomst nauw samengaan met BIM workflows met meer noodzaak aan data-management.

 

3D-laserscanning is de beste optie om een as-built in kaart te brengen, en BIM zorgt voor een efficiënt data-management.

Renovatie / Nieuwbouw

Projecten met een combinatie van renovatie en nieuwbouw hebben veel baat bij een scan-to-BIM workflow.

 

Zo laten we het nieuwbouw gedeelte volledig BIM verlopen maar wel op basis van een nauwkeurig in kaart gebrachte bestaande toestand in 3D.

Technieken

Er kan een noodzaak zijn om een 3D-model van een bestaande toestand op te maken om nieuwe technieken toe te voegen, zoals HVAC, elektriciteit, sanitair (MEP)

Ook is de vraag voor het opmeten en digitaliseren van industriële sites in stijgende lijn.

Facility Management

Breng bestaande assets en technieken in kaart, gekoppeld aan een efficiënt data-management systeem. 

Scan-to-BIM is daarvoor een veelbelovende workflow en in de toekomst kan het beheer en onderhoud verlopen in een virtual reality omgeving.

Restauratie en Erfgoed

Restauratie en erfgoed heeft zeker nood aan een optimalisatie van beschikbare 2D-plannen en eventueel het in kaart brengen van schadepatronen en dergelijke.

 

3D-laserscanning kan daar de meest geschikte optie voor zijn.