fotoscherm2.PNG

Scan-to-BIM is het proces van het converteren van verzamelde laserscandata naar een 3D-model en dan meer gespecifieerd : een Building Information Model

Vraag vrijblijvend je offerte aan voor onderstaande diensten !

ScanBim is jouw ideale partner voor digitale opmetingen gekoppeld aan BIM expertise

Uitwerken in Autodesk Revit tot een volwaardig 3D-model

Pointcloud ≠ 3D model

Als we die geoptimaliseerde puntenwolk via speciale viewers nu al eens bekijken, kunnen wij als mens daar misschien wel een structuur in herkennen door de dichtheid van punten, maar software zoals Autodesk Revit blijft dit geheel interpreteren als miljoenen individuele punten en kan daar geen structuur, elementen of 2D-plannen uit afleiden.

Daarom dienen we altijd een puntenwolk uit te werken naar een volwaardig 3D-model.

Het scannen zelf is in feite niet meer dan een middel om daartoe te geraken.

Deze conversie is eigenlijk de essentie van het scan-to-BIM proces, het levert namelijk het belangrijkste eindproduct : een 3D BIM model en/of 2D-plannen.

En dat is met de huidige beschikbare technologie nog steeds geen automatisch proces.

Een modelleur zal dus nog altijd handmatig moeten interpreteren en modelleren met een puntenwolk als basis. Specifieke software en plug-ins stellen ons wel in staat om deze workflow sneller en nauwkeuriger uit te voeren.

3D model ≠ BIM

We maken ook even een onderscheid tussen een gewoon 3D-model en een BIM. 

Beide zijn 3D-modellen die gescande geometrie weergeven in de vorm van elementen zoals muren, vloeren, daken, ramen,… maar enkel wanneer we data gaan koppelen aan die elementen en daarna die data gaan gebruiken/manipuleren om bv. hoeveelheden af te leiden, parametrische automatisaties beheren,… spreken we van een BIM : een Building Information Model.

Er zijn projecten waar het converteren van scandata naar een gewoon 3D-model volstaat om op die manier nauwkeurige 2D-plannen te genereren van een bestaande toestand zonder de nood aan gekoppelde data. Dit is perfect mogelijk.

Aan de andere kant zijn er projecten die een volledige BIM workflow vereisen om bvb. een bestaande toestand te digitaliseren en daaraan parametrische data te koppelen. Bekijk verder op onze site mogelijke toepassingsgebieden.

ScanBim kan zowel 3D-modellen als volwaardige BIM-modellen leveren.

De eerste stap is het duidelijk informeren van de klant zodat die de juiste keuze kan maken !